Workshop: historické omietky

Náš zamestnanec bol lektor na Workshope (dielni) zameranom na konzerváciu historických omietkových vrstiev. Organizátor: Pamiatkový úrad SR, Spolok Banskej Štiavnice`91. Hlavným lektorom bol Hannes Weissenbach reštaurátor BDA a školiaceho centra Mauerbach z Rakúska.

_