Seminár: Oživovanie hradov

Šesť rokov stabilizácie a obnovy torzálne zachovanej architektúry s pomocou nezamestnaných a 15 rokov systematickej práce dobrovoľníckych združení.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA A VÝSTAVA NA TÉMU OŽIVOVANIE HRADOV
Organizátor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Partneri: Združenie Zachráňme hrady, Archeologický ústav SAV Nitra
Medzinárodná konferencia: 13.-14. február 2018
Výstava je otvorená: od 15.2. do 28.2. 2018.
Miesto konania: Dvorana MK SR, Námestie SNP 33, Bratislava

PROGRAM MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE 
OŽIVOVANIE HRADOV
(13.-14. febuár 2018)

>> PROGRAM NA STIAHNUTIE <<

 13. febuár 2018 

 • 09:00 Registrácia
 • 09:30 Úvodné príhovory
Šesť rokov stabilizácie a obnovy torzálne zachovanej architektúry s pomocou nezamestnaných a 15 rokov systematickej práce dobrovoľníckych združení
 • 10:00 Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.: Obnova torzálne zachovaných hradov s dotačnou podporou MK SR v spolupráci s MPSVaR
 • 10:20 Mgr. Peter Herceg a kol.: Zachráňme hrady – 15 rokov združenia a 24 rokov od začiatku oživovania ruín dobrovoľníckymi združeniami
 • 10:40 Mgr. Stanislava Blahová: Hrad Hrušov – Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH
 • 10:55 Ing. Lucia Sukeľová: 7 rokov záchrany Jasenovského hradu
 • 11:10 Mgr. et Mgr. Mojmír Choma: Stabilizácia a výskum ruiny hradu Tematín
 • 11:25 Miroslav Tichý: Vývoj použitej malty na Považskom hrade a kladenie lomového kameniva do muriva
 • 11:40 Ing. Ratibor Mazúr: Hrad Revište a Združenie na záchranu hradu Revište
 • 11:55 Ing. Vladimír Kaminský: Zborovský hrad / hrad Makovica / a jeho premeny
 • 12:10 Ing. Martin Sárossy, PhD.: Združenia a samosprávy – modely manažmentu obnovy hradných ruín v Prešovskom kraji
 • 12:25 Ľubomír Chobot: Skúsenosti Združenia na záchranu Lietavského hradu po 19 rokoch správy NKP hrad Lietava
 • 14:40 Diskusia
 • 13:00 Obedná prestávka

Výskum, metodika a projektovanie obnovy hradnej architektúry

 • 14:00 PhDr. Radoslav Ragač, PhD.: Archívno-historický výskum hradných areálov – potenciál, limity a príklady dobrej praxe
 • 14:20 doc. Ing. Oto Makýš, PhD.: Pasportizácia zrúcanín (stavebno-technické obhliadky ich stavu)
 • 14:40 Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.: Predprojektová dokumentácia torz architektúry, aplikovaná aj pri obnove hradov
 • 15:00 Ing. arch. Magdaléna Janovská: Postavenie architekta v procese prípravy a realizácie obnovy hradov
 • 15:20 Ing. arch. Robert Erdélyi, PhD.: Príprava komplexnej obnovy hradu Krásna Hôrka
 • 15:40 Mgr. Michal Šimkovic: Metodika obnovy zrúcanín vo svetle skúseností uplynulých 10 rokov
 • 16:00 PhDr. Ján Beljak, PhD.: Výskum a obnova Pustého hradu v poslednom ďesaťročí
 • 16:20 PhDr. Peter Bednár, CSc.: Archeologický výskum hradných ruín
 • 16:40 PhDr. Ján Hunka, CSc, Mgr. Martin Furman, Mgr. Ľuboslav Záhorec: Dejiny hradu Hričov na podklade numizmatických nálezov
 • 17:00 Diskusia
 • 17:30 Raut

 14. febuár 2018 

“Best practice” – najlepšie príklady riešenia častých problémov pri údržbe, obnove, využívaní a manažovaní hradov

 • 09:00 Ing. Peter Glos: Obnova a využitie hradných zrúcanín. Vybrané príklady z prešovského kraja.
 • 09:20 Mgr. Peter Herceg: Katarínka – 24 rokov skúseností: technologické problémy a riešenia obnovy, experimenty a zapojenie dobrovoľníkov do prác, workshopov a manažovania pamiatky
 • 09:40 Mgr. Martin Miňo, Mgr. Monika Fratričová, Mgr. Zdenko Rusko, Mgr. Gabriela Brezňanová: Hrad Ľupča, obnova horného nádvoria
 • 10:00 Mgr. Filip Jaššo, PhD.: 2010-2017: prínosy, výhrady a náhrady, nedorozumenia a možné riešenia
 • 10:20 Mgr. Peter Grznár, Kamil Nováčik: Úskalia a problémy obnov torzálnej architektúry
 • 10:40 Ing. František Hladký, Ing. Vladimír Kohút, Ing. Katarína Kyselová: Problematika statického zabezpečenia torzálne zachovanej architektúry
 • 11:00 Mgr. Michal Hrčka: Technológie obnovy a konzervácie hradov a ich zrúcanín na príkladoch
 • 11:20 Dr. István Feld: Pseudohrady alebo historické rekonštrukcie?
 • 11:40 Mag. Dr. Martin: Krenn Hrady a hradné obnovy v dolnom Rakúsku
 • 12:00 Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, PhD.: Desatoro zásad starostlivosti o štátne hrady a zámky
 • 12:20 Diskusia
 • 13:00 Obedná prestávka

Využitie hradov v súčasnosti a ich potenciál do budúcnosti

 • 14:00 Ing. Dagmar Michoínova, PhD.: Hrad ako exponát
 • 14:20 doc. PhDr. Josef Štulc: České hrady a zámky ako špecifický typ kultúrnych zariadení
 • 14:40 Dr. Artur Boguszewicz: Nový život poľských hradov po roku 1989 – stav problematiky
 • 15:00 Mgr.art. Martin Varga: Prínos digitalizácia v procese prezentácie hradu Uhrovec
 • 15:20 Dr. Reinhard Friedrich: Databanka hradov EBIDAT v Európskom hradnom inštitúte – príklad digitálneho zhodnotenia stavebných a historických pamiatok
 • 15:40 PhDr. Dalibor Mikulík: Hrad Ľubovňa – keď „nezaujímavý“ hrad ožije
 • 16:00 Mgr. Július Barczi: Čo chceme, čo by sme mali a čo budeme vidieť v novej expozícii hradu Krásna Hôrka
 • 16:20 Mgr. Ján Papco: Invencia a kreácia pri efektívnom využití kultúrnych pamiatok na príklade Bojnického zámku
 • 16:40 Mgr. Helena Ferencová: Súčasnosť a vízia na hrade Modrý Kameň
 • 17:00 Mgr. Peter Martinisko: Rovnaký záujem – rozdielne prístupy. Prax obnovy hradov Trenčín a Lednica.
 • 17:20 Diskusia

 

_