Nová kniha z Oravského hradu: Turzov renesančný palác

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj získalo spomedzi 151 nominácií v desiatich kategóriách výročnú cenu „Pamiatka roka 2019“ v kategórií Reštaurovanie za reštaurovanie Thurzovho paláca na Oravskom hrade. Múzeum vydalo k tomuto pamiatkovému objektu reprezentatívnu publikáciu. Nahliadnite s nami do je vnútra. Teší nás, že sa naša Obnova s.r.o. na výsledku spolupodieľala.

 

 

Na Objekte Turzovho paláca a nadväzujúcich objektoch sme realizovali obnovu a reštaurovanie fasád.

Na Objekte Turzovho paláca a nadväzujúcich objektoch sme realizovali obnovu a reštaurovanie fasád.

 

Na kaplnke Oravského hradu sme realizovali obnovu vitráží a kópie terčov ktorých originály sú dnes v expozícii.

Na kaplnke Oravského hradu sme realizovali obnovu vitráží a kópie terčov ktorých originály sú dnes v expozícii.

 

Pre múzeum sme dodávali naše ľanové farby, ktoré dnes zdobia dvere paláca.

Pre múzeum sme dodávali naše ľanové farby, ktoré dnes zdobia dvere paláca.

 

Pozrite si aj nominačné video:

_