Sklenené variácie

Lekcie kurzu obnovy vitráží nemohli začať inak ako tematikou skla. Lektor Tonda zo svojej zbierky priniesol fajnové kúsky. Účastníci kurzu mohli analyzovať cenné historické , ale aj pestrofarebné vzorkovníky farebných, dekoratívne štruktúrovaných, pieskovaných, leptaných skiel. Videli ukážky skla nielen z excelentných českých sklární, ale aj vzorky originálnych skiel z Nemecka, Talianska, Maroka. Tonda nás erudovane zasvätil aj do aktuálnych trendov a technologických možností súčasných výrobcov skla. Sklo vďaka svojim vlastnostiam umožňuje stále kreovať inovácie v jeho stvárnení.

_