Články

Tabuľové maľby z roku 1545 – Liptovská Anna

Osudy vzácnych slohových prvkov mobiliárov sakrálnych stavieb…

Nová kniha z Oravského hradu: Turzov renesančný palác

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého…

Maľované terče vo vitrážach Oravského hradu

Pre Oravský hrad sme vytvorili kópie terčíkov z ich vlastných…

Albrecht Dürer v Banskej Štiavnici

Za pomoci osvietených majiteľov a dotácie z Ministerstva kultúry…

Konzervujeme schovanú fasádu

V našej pripravovanej kancelárii sme začali s prvou fázou…

Pridaných 10 staro-nových referencií

Pred pár dňami sme pridali ďalšiu zo starších referencií:…

Maľby v Spoločenskej dvorane kúpeľného domu v Sliači

Počas minulého týždňa sme dokončili opravu nástenných…

Príbeh Remeselníckej 5

Spustili sme práce na dvoch historických interiéroch v dome…

REM5

Začali sme s konzerváciou fasády posledného remeselníckeho…