Aktuálne máme záujem obsadiť prostredníctvom národných projektov zamestnanosti, v spolupráci s UPSVAR nasledujúce pozície (kliknite na odkaz názvu pozície). Pozície obsadzujeme najmä v súvislosti so vznikajúcim Centrom stavebného dedičstva – Centrálka:

Profil na UPSVAR / ISTP: http://istp.sk/volne-pracovne-miesta?zamestnavatel_filter_text=Obnova+s.r.o.
Viac o práci u nás: https://www.obnova.eu/info/zamestnanie

Informácie pre uchádzača:
Životopis spolu so žiadosťou a náležitosťami opísanými v opise pozície zasielajte e-mailom na adresu job@obnova.eu, alebo na adresu spoločnosti: Obnova s.r.o., A. Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica.

Do životopisu, alebo iného sprievodného listu prosím uveďte, nasledujúci súhlas: “Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Obnova s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie a spoluprácu v zmysle zákona číslo 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať”.

Životopisy nevybratých uchádzačov budú zaradené do našej databázy a v budúcnosti Vás budeme, v prípade potreby obsadiť určitú pozíciu, kontaktovať.

Sledujte náš Facebook, Google+, Twitter a LinkedIn, alebo sa prihláste do nášho spravodaja a dostávajte, najviac 1x za mesiac

_