Časozber z dvíhania krovu

Dvíhanie stolice na rekonštrukčnej kópii krovu z kúrie zo Záskalia. Viac informácií: https://www.obnova.eu/tag/zhontagovska-kuria

_