Ocenenie – prevzatie

Za náš prevzal v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2006 Mgr. v Kultúrnom dome Dušana Jurkoviča v Skalici cenu v kategórii FILM--AUDIO-MULTIMEDIÁLNE DIELO. Toto prestížne sa udeľuje za najvýznamnejšie diela a činy z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za kalendárny rok.

Cenu odovzdáva Pamiatkový úrad SR a Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom periodika „ a múzeá“

_