TV Turiec: ukážky výroby šindľa na hodoch v Martine

V rámci  podujatia Svätomartinské hody sme obyvateľom Martina ponúkli prezentácie tradičných remesiel a archeológie. Pozrite si reportáž TV Turiec. Ukážky šindlovania a reštaurovanie keramiky od druhej polovice filmu.

Časozberný záznam zo stánku: https://www.obnova.eu/casozberny-zaznam-ukazky
Pozvánka na hody: https://www.obnova.eu/svatomartinske-hody-v-duchu-remesiel-a-archeologie

_