Zachraňujeme kostol v Martine-Priekope

Obnova s.r.o. sa rozhodla pomôcť pri záchrane filiálneho kostol Povýšenia sv. Kríža. Pre ideu sanovať havarijný stav kostola v Priekope máme hneď niekoľko dôvodov. PRVÝM je, že naša spoločnosť má pobočku priamo v Martine-Priekope a dlhodobo sledujeme zhoršujúci stav tejto pamiatky. Krajský pamiatkový úrad Žilina od roku 2007 rieši s vlastníkmi predmetný narušený stavebno-technický stav. Dlhšie konzultujeme s odborníkmi v okolí PATOVÚ situáciu spočívajúcu v náročnej majetkovo-právnej štruktúre vlastníckych podielov stavby, kde je známych len cca 30 % všetkých spoluvlastníckych podielov (82 účastníkov konania, stav k máju 2013).

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli realizovať záchranu ako verejne prístupnú exhibíciu s možnosťou zapojiť sa do procesu opravy strechy a krovu. Výsledkom bude okrem opravenej pamiatky aj poukázanie na vlažný vzťah obyvateľov mesta ku kultúrnemu dedičstvu. Ktorý sa v pred pár rokmi zhmotnil aj v zbúraní „starej kováčne“, stavby starej podobne ako kostol a zachovanej vrátane mobiliára. Podobnú exhibíciu sme realizovali koncom roka na námestí v Martine, kde sa nám podarilo zaangažovať nositeľa tradície výroby šindľov. Aj šindle, ktoré sa počas tejto akcie vyrobili, použijeme v rámci plánovaného kurzu. Pre potreby ukážok ktoré zlepšia stav kostola sa nám podarilo získať grant z dotačného programu Obnovme si svoj dom – Ministerstvo kultúry SR.

[su_note note_color=“#ffe6c9″]Zároveň vás pozývame v pondelok 6. 7. 2015 o 10:00 na komentovanú obhliadku. Sprevádzať bude:
Ing. arch. Karol Ďurian (KPÚ Žilina) – história kostola
Mgr. Michal Hrčka – technológia záchrany[/su_note]

[su_custom_gallery source=“media: 7598,7599,7600,7601,7602,7610″ limit=“31″ link=“attachment“ target=“blank“ width=“160″ height=“160″ title=“never“]

Filiálny kostol Povýšenia sv. Kríža bol stavaný ako kaplnka, ktorú nechal vystavať gróf Ľudovít Révay spolu s manželkou rodenou Esterháziovou, za finančného prispenia cisárovnej Márie Terézie. Kostol bol dokončený v roku 1772. Donátor kaplnky je zrejmý aj so spoločného manželského Revayovsko – Esterháziovského erbu umiestneného nad vchodom do kaplnky.

Dominantnú úlohu pri výzdobe interiéru kostola zobrazujú nástenné maľby, ktoré pokrývajú celý jeho strop a pohľad pod chórom. Pravdepodobne najstaršia nástenná maľba v kostole je na oltárnej stene, za hlavným oltárom. Je namaľovaná v technike „fresco“ čiže do vlhkej omietky. Zachytáva okamih po skonaní Ježiša na kríži, pod ktorým stojí žialiaca Panna Mária. Umiestnenie kríža na oltárnu stenu je vyjadrením patrocínia kostola „Povýšenie sv. Kríža“. Maliarsku výzdobu kostola dopĺňajú aj dva pôvodne oltárne obrazy umiestnené na bočných oltároch. Na prvom bočnom oltári je umiestnený obraz sv. Jána Nepomuckého. Druhý obraz zachytáva výjav ako sv. Anna vyučuje Pannu Máriu.

Viac: https://www.obnova.eu/tag/kostol-priekopa

_