Originálne vitráže z hradnej kaplnky

okien kaplnky Oravského hradu majú zaujímavú koncepciu. Základom je plocha z číreho skla, poskladaná zo siete 6 – uhoľníkov. Na neutrálnej výplni dobre vyniknú kruhové maľované renesančné terče vitráže. Motívmi malieb na sklo sú šľachtické rodové erby, alebo erby cirkevných hodnostárov. Unikátnym námetom jedného zo zachovaných terčov je figurálna biblická scéna s motívom Ježišovho ukladania do hrobu. Spoločnosť Obnova https://www.obnova.eu/ zabezpečila a v roku 2019 dokončila komplexnú odbornú umelecko – historickú obnovu vitráží hradnej kaplnky. Zo vzácnych maľovaných terčov vitráži sa vyhotovili kópie, ktoré sa osadili. Krehké maľované sklené originály sa po odbornom ošetrení uložili v depozitári múzea.

Pre záujemcov o umelecko – remeselnú vitráž  Obnova – spoločnosť pre pamiatky niečo chystá. Viac už čoskoro.

 

 

 

 

_