Originálne vitráže z hradnej kaplnky

Vitráže okien kaplnky Oravského hradu majú zaujímavú koncepciu. Základom je plocha z číreho skla, poskladaná zo siete 6 – uhoľníkov. Na neutrálnej výplni dobre vyniknú kruhové maľované renesančné terče vitráže. Motívmi malieb na sú šľachtické rodové erby, alebo erby cirkevných hodnostárov. Unikátnym námetom jedného zo zachovaných terčov je figurálna biblická scéna s motívom Ježišovho ukladania do hrobu. Spoločnosť https://www.obnova.eu/ zabezpečila a v roku dokončila komplexnú odbornú umelecko – historickú obnovu vitráží hradnej kaplnky. Zo vzácnych maľovaných terčov vitráži sa vyhotovili kópie, ktoré sa osadili. Krehké maľované sklené originály sa po odbornom ošetrení uložili v depozitári múzea.

Pre záujemcov o umelecko – remeselnú vitráž  Obnova – spoločnosť pre niečo chystá. Viac už čoskoro.

 

 

 

 

_