Aktualizácia certifikácie na základe noriem

Obnova s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality a je auditovaná certifikačnou spoločnosťou SGS na základe noriem: 9001, a BS OHSAS 45001.

Certifikát environmentálneho manažérstva 14001, certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 45001:2018. Práve posledná spomínaná norma bola v roku 2018 novozavedená a sme v roku 2020 absolvovali jej plnú implementáciu do našej činnosti.

_