Aktualizácia certifikácie na základe noriem

Obnova s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality a je auditovaná certifikačnou spoločnosťou SGS na základe noriem: , 14001 a BS OHSAS 45001.

Certifikát environmentálneho manažérstva , certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 45001:2018. Práve posledná spomínaná norma bola v roku 2018 novozavedená a my sme v roku 2020 absolvovali jej plnú implementáciu do našej činnosti.

_