Aktualizácia certifikácie na základe noriem

má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality a je auditovaná certifikačnou spoločnosťou SGS na základe noriem: ISO 9001, ISO 14001 a BS OHSAS 45001.

Certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001, certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 45001:2018. Práve posledná spomínaná norma bola v roku novozavedená a my v roku absolvovali jej plnú implementáciu do našej činnosti.

_