Erb rodu Rakovských

Dejiny šľachtických rodových erbov siahajú až do stredoveku, do 12. storočia. Dnes máme logá, značky, QR kódy…

Progresívne chátranie fasády Mauzólea a Rakove akoby  zázrakom obchádza erb rodu Rakovských. Žiari ako nový priamo nad vstupom do mauzólea. Kamenný plastický reliéf erbového štítu je zdôraznený rastlinným ornamentom a polfigúrou rytiera. RAK priamo na erbe pochopiteľne nesmie chýbať /zaujímavé je, že v pomenovaní tohto živočícha je zhoda s maďarčinou a slovenčinou/. Rytier symbolizuje statočnosť, hrdinstvo a odhodlanie predstaviteľov  rodu, koruna je symbolom príslušnosti k šľachte. Slnko a mesiac predstavujú Božie milosrdenstvo, sú symbolmi  života a smrti, večnosti a zatratenia. Veríme, že umelecko – reštaurátorská obnova neogotickej fasády mauzólea vrátane erbu sa začne realizovať čoskoro, celkový stav štukovej výzdoby fasády je havarijný.

Viac info: Mauzóleum Rakowzských, Rakovo

_