Stredoveká radnica

Celý predchádzajúci mesiac sa venovali dvom realizáciam. Jednou z nich je záchrana stredovekej radnice v B. Belej.

_