Práce na interiéroch meštianskeho domu v Banskej Štiavnici

Ukončili sme práce na interiéroch meštianskeho domu v Banskej Štiavnici. Práce sa skladali s reštaurovania poškodených klenbových miestností, konzervácie portálov a novej šablónovej výmaľby.

_