Práce na hrade Fiľakovo sa blížia do svojho konca

Práce na hrade Fiľakovo sa blížia do svojho konca. Koncom roka vás budeme informovať o celom priebehu prác.

_