Workshop: Murovanie klenieb

a Pavel Fabián boli lektormi na workshope organizovaného Združením na záchranu Lietavského hradu, klenieb
Informácie:

_