Workshop: Murovanie klenieb

Michal Hrčka a Pavel Fabián boli lektormi na workshope organizovaného Združením na záchranu Lietavského hradu, Murovanie klenieb
Informácie:

_