Workshop: Murovanie klenieb

Michal Hrčka a Pavel Fabián boli lektormi na workshope organizovaného Združením na záchranu Lietavského hradu, Murovanie klenieb
Informácie: http://www.obnova.sk/clanok-1074.html

_