V roku 2015- po prípravných dokumentáciách sme realizovali na objekte bašty v Krupine, sanáciu statiky krovu, výmenu šindľovej krytiny a konzerváciu murív. Objekt bašty s karnerom bol súčasťou mestských hradieb.

Klient: Farnosť
Miesto:
 
Rok: 2015 –
Druh: 
Architektúra, a expertízy, Sanácia statiky, Stolárstvo a tesárstvo, Umelecké remeslá a reštaurovanie, Pamiatkový výskum