Jednoduchá hmota hranolovej 5-podlažnej veže s ihlancovou strechou, na štvorcovom pôdoryse, je osadená vo svahu, na okraji umelo vytvorenej terénnej terasy. Ako vstupná bránová veža bola súčasťou súvislého murovaného opevnenia, ktorého nadzemná časť zanikla, ostali len časti, ktoré fungujú ako oporné múry pre terén vovnútri hradieb. Historické súvislosti zvonice sú úzko previazané s históriou rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie v Radvani a s dejinami tamojšej farnosti. Samotný kostol je datovaný do obdobia stredoveku – 13. storočia. Tak ako samotný kostol bol viackrát upravovaný od svojho vzniku až po súčasnosť, tak sa obnova nevyhla ani predmetnej zvonici (kde sa pôvodné datovanie predpokladá do 15.storočia). Súčasná stavba je datovaná do 2.polovice 17. storočia.

Na zvonici sme riešili problematiku sanácie vlhkosti, havarijného stavu strechy v objekte zvonice pri kostole Narodenia Panny Márie v Radvani. Pre tento účel sme spracovali alebo zabezpečili spracovanie rady dokumentácií.

Klient: Farnosť, Radvaň
Miesto:
 Banská Bystrica, Radvaň
Rok: 2016, 2018
Druh: 
Sanácia statiky / Stolárstvo a tesárstvo / Architektúra, projekcia a expertízy