národnej kultúrnej pamiatky sýpka – kamenná vo Vlkolínci realizovaná koncom roka vytvorila revitalizáciou priestor pre účely malej galérie. Zároveň bola sanovaná objektu a odstránené nevhodné zásahy z minulosti. Zaujímavosťou bola realizácia tradičnými technikami. Čo je v tomto prípade netradične, je fakt že naši remeselníci a konzervátori mali v niektorých miestach pre rekonštrukciu klenby priestor iba par desiatok centimetrov.

Pôvodne miesto na uskladňovanie obilia a úrody. Sýpka z roku 1837 bola v rokoch 1987 – 88 staticky zabezpečená, začiatkom 90. rokov 20. storočia osadili nový hambálkový krov so šindľovou krytinou. V roku 2003- bola obnovená na účely verejného sociálneho zariadenia pre návštevníkov Vlkolínca. Sýpka má sedlovú strechu so šindľovou krytinou, v murovaných štítoch má vetracie okienka bez výplne. V roku bola revitalizovaná na galériu.

Informácie o projekte: https://www.obnova.eu/tag/vlkolinec/

Klient: Mesto Ružomberok
Miesto:
 Ružomberok
Rok: 2013 – 2014
Web: www.ruzomberok.sk
Druh: 
a záklenky / Sanácia statiky / Stolárstvo a tesárstvo /  a reštaurovanie