Národný cintorín v Martine je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. Bol založený koncom 18. storočia pôvodne ako mestský cintorín. V roku 1967 bol vyhlásený za Národný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku. Svoj celonárodný význam si získal v druhej polovici 19. storočia, keď bola starostlivosť oň zverená Matici slovenskej. ako miesto Národného cintorína nebol vybraný náhodne, v 19. storočí bol totiž strediskom slovenskej kultúry. Cintorín dnes tvoria dve parcely a jeho plochu rozdeľujú hlavné uličky do šiestich blokov spolu s výmerou 23 580 m2.

V rokoch 2011, a sme dodávali Mestu andezitové kocky potrebné pre rekonštrukciu verejných priestranstiev Národného cintorína. Spolupráca spočívala aj v pre riešení  koncepcie a detailov tradičnej pokládky mestskej dlažby. Spolupráca s architektmi Jang.

Klient: Mesto
Miesto:
 
Rok:
Web: www..sk
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy