Kamenný ranogotický, pôvodne kráľovský, hrad postavili medzi rokmi 1308-1321 na západnom úpätí Veľkej Fatry. V priebehu 13. stor. sa stal strediskom hradného panstva. Najstaršou časťou je horný hrad s vnútorným nádvorím. V roku 1328 tu sídlila župa a v roku 1436 hrad vyhorel.  V rokoch 1460-1480 ho postupne upravili, prestavali a rozšírili. V roku 1468 na mieste, kde kedysi stála východná veža, postavili kaplnku, v ktorej sa zachovali gotické nábehy rebier. Hrad v roku 1527 dostal nového majiteľa, Františka Révaya, ktorý sa stal veľmi skoro dedičným županom Turca. V rokoch 1610-1612 si Révayovci postavili v treťom predhradí pohodlný renesančný kaštieľ a ten podľa vtedajších obranných požiadaviek opevnili. Kaštieľ bol sídlom Turčianskej župy až do pol. 18. stor. Obývaný bol až do roku 1944.

Pre OZ Donjon sme v roku 1999 realizovali rozbor omietkových vrstiev v kaplnke. Na tomto objekte sme realizovali výhradne výskumné práce, stavebná realizácia bola zabezpečená inak.

Klient: OZ Donjon
Miesto:
 Sklabinský podzámok
Rok: 2001
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy