Projektová dokumentácia obnova meštianskeho domu. Realizácia v roku 1999.
Spolupráca Ing. arch. Jozef Voška.

Miesto: Banská Štiavnica
Rok: 1999
Druh: 
Architektúra, a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom  je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií , Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.