Narovnanie a zafixovanie vyklonených kaplniek kalvárie v Báči.

> Prezrite si časozberné video s dvíhania kaplniek TU.

Klient: Farnosť Báč
Miesto:
 Báč, Dunajská streda
Rok: 2014 –
Druh: 
Sanácia statiky