V prípade tejto stavby ide o čiastkovú stavebnú obnovu repliky gotického objektu kostola Panny Márie v zaniknutej dedine Svätá Mária a jeho ohradného múru v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Kamenárske články, krov veže, nástenné maľby a mobiliár kostola boli prenesené a zabudované do novostavby. Navrhuje sa sanácia povrchov fasád a výmena strešnej krytiny. Objekt je chránený štatútom národnej kultúrnej pamiatky.

Klient: Žilinský samosprávny kraj
Miesto:
Pribylina
Rok: 2016
Druh:
Architektúra, projekcia a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.