Technický pasport kaštieľa Chlum u Třeboně so zakreselním do výkresu, pre potreby investičného zámeru.

Klient: Keraming a.s.
Miesto:
Chlum u Třeboně
Rok:
Druh: 
Architektúra, a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom  je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, s.r.o. a Obnova s.r.o.