a prestavba meštianskeho domu na penzión a reštauráciu. Na tomto objekte sme realizovali výhradne projekčné práce, stavebná realizácia bola v roku zabezpečená inak.

Miesto: Banská Štiavnica
Rok:
Druh: 
Architektúra, a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, s.r.o. a s.r.o.