a prestavba meštianskeho domu na penzión a reštauráciu. Na tomto objekte sme realizovali výhradne projekčné práce, stavebná realizácia bola v roku zabezpečená inak.

Miesto: Banská Štiavnica
Rok: 2003
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom  je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií , Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.