Architektúra a dizajn expozície a mobiláru gotického krídlového oltáru na Starom zámku v B. Štiavnici. Realizácia v roku 2002.

Na tomto objekte sme realizovali výhradne projekčné práce a pamiatkový výskum, realizácia bola zabezpečená inak.

Klient:
Miesto:
 Banská Štiavnica
Rok: 2002
Web:
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.