Predmetom prác bola mimoriadne náročná rekonštrukcia, časti kaštieľa s gotickým základom, spojená s radou archeologických a iných doskúmaní z ktorých vyplývalo množstvo zmien. Interiér prízemia východného krídla bol očistený od dodatočných priečok. Následne bola sanovaná statika, boli obnovené povrchy dlažby a vložená nová funkcia multifunkčnej sály a expozícií. Projekt obsahoval výmenu infraštruktúry a všetkých stolárskych výrobkov.

Výstavba tohto hradu sa začala pravdepodobne po Tatárskom vpáde. Najstaršie písomné zmienky o hrade sa datujú do rokov 1278 a 1290. V písomnej zmienke z roku 1285 je spomenutý majiteľ a aj predpokladaný stavebník hradu Peter Forró. Po jeho smrti sídlo získali synovia Kazimíra z bíňskej vetvy Huntovcov-Poznanovcov. Ale už v roku 1290 ho dobyli späť Petrovi súrodenci, zakladatelia rodu Balašovcov. Ich držbu hradu prerušil Matúš Čák Trenčiansky, ale po jeho smrti sa vrátil do ich moci. Hrad bol celé storočia majetkom šľachtickej rodiny Balašovcov, ktorí ho vlastnili až do 19. storočia. Výzor hradu bol niekoľkokrát zmenený v dôsledku mnohých rekonštrukcií a prestavieb. Prvá výraznejšia oprava hradu sa konala v rokoch 1609 až 1612, kedy získal renesančný výzor.

Klient: Slovenské národné múzem – Hrad Modrý Kameň
Miesto:
 Modrý kameň
Rok: 2015 – 2016
Druh: 
Sanácia statiky / Stolárstvo a tesárstvo / Umelecké remeslá a reštaurovanie /  Hrady zámky a torzá / Klenby a záklenky / Pamiatkový výskum