Objekt Piargskej brány v Banskej Štiavnici, ktorý vlastní Pamiatkový úrad (PÚ) SR bol roky v havarijnom stave. Objekt odvlhčili, odkanalizovali a napojili na inžinierske siete, realizovali sme novú krytinu atík a obnovu fasád.

Klient: Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky
Miesto:
 Banská Štiavnica
Rok: 2019
Druh: 
Sanácia statiky / Stolárstvo a tesárstvo / Umelecké a reštaurovanie / Architektúra, projekcia a expertízy