Objekt Piargskej brány v Banskej Štiavnici, ktorý vlastní Pamiatkový úrad (PÚ) SR bol roky v havarijnom stave. Objekt sme odvlhčili, odkanalizovali a napojili na inžinierske siete, realizovali sme novú krytinu atík a obnovu fasád.

Klient: Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky
Miesto:
 Banská Štiavnica
Rok:
Druh: 
Sanácia statiky / a tesárstvo / Umelecké a reštaurovanie / Architektúra, a expertízy