Radnica v Banskej Štiavnici je situovaná v západnej časti historického centra mesta, na Radničnom námestí v bezprostrednom susedstve kostola sv. Kataríny. Radničné námestie má približne trojuholníkový tvar a tvorí križovatku hlavných komunikácií tvoriacich os historickej zástavby mesta. Budova radnice stojí samostatne v strede námestia. Budova radnice osadená do klesajúceho svahu je celkovo 5-podlažná bloková stavba, s čiastočným podpivničením na južnej strane a dvoma úrovňami suterénov. Nadzemné podlažia majú 2-traktovú dispozíciu.

Na budove radnice sme vo viacerých rokoch (2008-2019) realizovali rôzne prípravné práce (pamiatkový výskum, pasport NKP, spolupráca na diagnostike krovu) ako aj realizačné práce (údržba a obnova časti fasád, sanácia havarijného stavu korunnej rímsy, sanácia krovu)

V súčasnej dobe prebieha viacročná realizácia precíznej sanácie krovu.

Klient: Mesto Banská Štiavnica
Miesto:
 Banská Štiavnica
Rok: 2008-2020
Druh: 
Sanácia statiky / Stolárstvo a tesárstvo / Umelecké remeslá a reštaurovanie / Architektúra, projekcia a expertízy / Pamiatkový výskum / Projekcia a architektúra