Na objekte realizujeme pokročilú sanáciu statiky, reštaurovanie okien a stolárskych prvkov, obnovu fasád z korkových dosiek a zásypu. Pre potreby projekcie poskytovali konzultácie z oblastí metodiky, technológií a materiálov. Na objekte boli použité nami dodávané www.lanovefarby.sk

Lavína (arch. pravdepodobne Dušan Jurkovič) je solitérny objekt pôvodne postavený ako letné sídlo budapeštianskeho továrnika Jakuba Bruchsteinera na okraji osady Nový Smokovec vo voľnom prírodnom prostredí súvislého lesného porastu južného úpätia Vysokých Tatier. Hlavnou fasádou je orientovaný na juh, dolu, do popradskej kotliny, severná fasáda je orientovaná k horskému masívu Slavkovského štítu. Vila je postavená v nepravidelnom pôdorysnom tvare s hmotami rôznorodo a asymetricky vystupujúcimi z jadra stavby. Je inšpirovaná súdobou britskou, rakúskou a uhorskou architektúrou. Spája v sebe prvky architektúry vidieckeho letného sídla s oficiálnou mestskou architektúrou a štýlom vrcholiacej secesie vo forme i v detaile, prevaţne v exteriéri objektu. Stavba vily je zaujímavá aj po technickej stránke: z konštrukčného hľadiska sa tu stretáva plný tehlový múr s kamenným soklom a masívnymi kamennými opornými piliermi s tradičnou, dobovo užívanou ľahkou hrazdenou konštrukciou s tehlovou výplňou, ako aj s progresívnym technickým riešením ľahkej, korkovými doskami obojstranne zateplenej konštrukcie hladkej fasády s architektonickou a výtvarnou výbavou secesných okenných výplní a iných výtvarných a remeselných prvkov. Objekt je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený, s obytným podkrovným podlažím vloženým do mimoriadne členitého zastrešenia, ktoré kopíruje zložitý pôdorys vily. V zásade ide o súbor sedlových, valbových a pultových, vzájomne sa prenikajúcich striech jednotlivých parciálnych častí vily, pôvodne s krytinou z dreveného štiepaného šindľa.

Klient: Tatry Real Estate s.r.o.
Miesto:
 Nový Smokovec, Tatry
Rok: 2015 – 2020
Druh: 
Sanácia statiky, Stolárstvo a tesárstvo, Umelecké a reštaurovanie