Prvá synagóga bola v Senci postavená v roku 1825, v roku 1904 bola upravená do súčasnej podoby v secesnom slohu s orientálnymi prvkami. V roku 1930 tvorilo židovské obyvateľstvo asi štvrtinu celkového počtu obyvateľov.

V roku 2014 realizovali transfer pece na maces (a iné). Niektoré práce prebiehali aj v rámci Letnej školy archeológie a obnovy pamiatok. Viac o letných školách tu: https://www.obnova.eu/tag/letna-skola/

Klient: Mesto
Miesto:
 Senec
Rok: 2014
Druh: Hrady zámky a torzá / Sanácia statiky /  Architektúra, a expertízy /  a záklenky /  a reštaurovanie