Doba vzniku hradu je datovaná už v 13. storočí, kde na mieste murovaného hradu stál drevený hrádok. Pôvodný hrad (postavený z dreva) dal vystavať šľachtic Mikčo (Mikche) na niekdajšom slovanskom hradisku pôvodného kráľovského majetku hradu Šariš.

V roku 2014 sme realizovali rekonštrukciu (anastylózu / osadenie) vstupného gotického portálu. Pamiatkový výskum realizoval a odbornú metodiku má Mgr. Michal Šimkovic.

Viac: http://www.novum.castrum.sk

Klient: Castrum Novum
Miesto:
 
Rok: 2014
Druh: Architektúra, projekcia a expertízy /  zámky a torzá / Pamiatkový výskum / Sanácia statiky /