Konzervácia a rekonštrukcia Templárskeho hradu – romantizujúci stavby v historickom parku vo Voderadoch. Zladenie s potrebami dostavby rezidencie majiteľa.

Miesto: Voderady
Rok: 2014
Druh: Architektúra, projekcia a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.