Realizačná dokumentácia vrátane precízneho autorského dozoru.

Na tomto objekte sme realizovali výhradne projekčné práce, stavebná realizácia bola zabezpečená inak.

Miesto: Banská Štiavnica
Web:http: vilamagnolia.sk
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.