Realizačná dokumentácia vrátane precízneho autorského dozoru.

Na tomto objekte realizovali výhradne projekčné práce, stavebná realizácia bola zabezpečená inak.

Miesto: Banská Štiavnica
:http: vilamagnolia.sk
Druh: 
Architektúra, a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom  je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, s.r.o. a Obnova s.r.o.