Krátka videoreportáž o hrade Filakovo

Krátky rozhovor s predstaviteľmi mesta Fiľakovo a naším kolegom Michalom Hrčkom.

_