Strecha na hospodárskej budove hradu Uhrovec

na hospodárskej budove hradu je pre tento rok nahrubo ukončená. Dokončujeme v roku 2019.

Foto: M. Adámy.

_