Pripravujeme www.pamiatky.sk

V súčasnosti pripravujeme internetovú prezentáciu pre Pamiatkový úrad SR. Táto by mala byť spustená na prelome rokov a .  Informácie:  www.pamiatky.sk.

 

_