Pripravujeme www.pamiatky.sk

V súčasnosti pripravujeme internetovú prezentáciu pre Pamiatkový úrad SR. Táto by mala byť spustená na prelome rokov 2006 a 2007.  Informácie:  www.pamiatky.sk.

 

_