Fundraising – získavanie finančných zdrojov

Zúčastnili sa tréningu na tému Fundraising – získavanie finančných zdrojov, organizátor: Nadácia – súčasného umenia a Civil Society Development Foundation – 

_