Web www.Samaritan.sk

Dnes sme sprístupnili stránky www.samaritan.sk

Poznámka: August 2008, dnes už existuje na internete iná verzia. Naša spoločnosť sa venuje výhradne tvorbe web-stránok pre subjekty a vzdelávania v oblasti kultúrneho dedičstva a pamiatok. Viac tu: https://www.obnova.eu/sluzby/

_