Omietka – ochrana a krása architektúry

Zúčastnili sme sa na odbornom kolokviu v rámci výstavy Nostalgia expo 2002 / Dom Umenia, Nám. SNP Bratislava/ Omietka – ochrana a krása architektúry.

_