Omietka – ochrana a krása architektúry

Zúčastnili sa na odbornom kolokviu v rámci výstavy Nostalgia 2002 / Umenia, Nám. SNP Bratislava/ Omietka – ochrana a krása architektúry.

_