Obnova s.r.o. spolu so Spoločnosťou pre pamiatky a Centrom stavebného dedičstva – Centralka organizujú v roku 2020 už 5. ročník Banskoštiavnického kurzu pre remeselníkov. Téma ročníka je: Údržba a obnova vitráži. Podujatie prierezovo zoznámi účastníkov kurzu s obnovou historickej vitráže. V súlade s individuálnymi preferenciami účastníkov, budú môcť počas kurzu rozvíjať svoje zručnosti v zadaní.

Počet účastníkov kurzu je limitovaný na maximálne 8 účastníkov. Vybraní účastníci budú oslovení individuálne.

Zostávajú 0 voľné miesta z 8.

5. Banskoštiavnický kurz a seminár pre remeselníkov 2020: Blok: ÚDRŽBA A OBNOVA VITRÁŽÍ
Termín: 5. 10. 2020 – 9. 10. 2020
Miesto: Centrum stavebného dedičstva – Centrálka, Námestie. Sv. Trojice 22, BANSKÁ ŠTIAVNICA
Poplatok za kurz: 100,- € / (zľavy: 30% až 50% individuálne na základe prihlášky)
Certifikát: Po skončení kurzu získajú záujemcovia potvrdenie o absolvovaní.
Prihlásenie: www.obnova.eu/kurzy

Organizátori:
– Obnova s.r.o.
– Centrum stavebného dedičstva – Centrálka
– Spoločnosť pre pamiatky

Lektori: Antonín P. Novotný, Klára Brožová, Michal Hrčka, Ivetka Chovanová
Organizačné zabezpečenie: Ivetka Chovanová – 0907 076 645, Zora Mlynáriková – 0948 900 229.
Info: kurzy@obnova.eu
Občerstvenie:
Počas dňa je zabezpečené.
Ubytovanie: Zabezpečené – nehradené

Na kurz je nutné priniesť si zo sebou pracovné oblečenie a obuv.

V spolupráci s ICOMOS Slovensko a Spoločnosťou pre pamiatky.