Redesign www.vino.obnova.sk

Vytvorili sme redizajn informačného portálu o vínach a vinohradníctve. Zmenený dizajn môžete nájsť na www..obnova.sk. Zároveň vám chceme oznámiť že pripravujeme -prezentáciu neziskovej organizácie Spoločnosť pre pamiatky. Čoskoro vám sprístupníme stránky aj onLine.

_