Články

Pár fotografií zo Skalky

Po Letnej škole konzervácie v Senci z roku 2014, sme v roku…

Tohtoročná letná škola na Skalke nad Váhom

Po minuloročnej Letnej škole konzervácie v Senci, budeme…

Deň otvorených dverí na Katarínke

Deň otvorených dverí na Katarínke sa uskutoční aj tento…

Rekoštrukcia pôvodného vzhľadu Katarínky

Rekoštrukcia pôvodného vzhľadu Katarínky - františkánskeho…

Na Katarínke pokračuje záchrana zvyškov stredovekého kostola

Tradícia letných táborov v malokarpatskej prírode v stredovekom…