Rozhovor v RTVS o Obnove pamiatok v súkromnom vlastníctve

„Medený Hámor v Banskej Bystrici, liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, či kaštieľ Benických v Dolnej Mičinej. Tri príklady kultúrnych pamiatok v súkromnom vlastníctve – a kto ich pozná, vie, že všetky tri sú v zlom stave. Starostlivosť o nehnuteľnosť s puncom kultúrnej pamiatky je určite náročná a nákladná. No na druhej strane máme aj veľa pozitívnych príkladov, keď práve súkromný vlastník takýto object zachránil a investoval tam, kde štát nemá peniaze. O kultúrnych pamiatkach a starostlivosti o ne sa teraz budeme zhovárať s Michalom Hrčkom… Podľa oficiálnych údajov evidujeme aktuálne na SLovensku 10 tisíc nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (je to celkom 17 000 objektov – niektoré pamiatky tvorí viac objektov) Čo je národná kultúrna pamiatka – a kto ju môže vlastniť? Viac vo Videu RTVS v magazíne Regina.

_