Exponovaný strešný štít

Koncept výmeny konštrukcie krovu a krytiny Baumgartnerovho domu v Banskej Štiavnici uplatňuje tradičné prvky tvaroslovia, ktoré sú pre historické prostredie úplne prirodzené. Obnovená strecha bude návratom k predchádzajúcemu tvarovému konceptu, ktoré dokumentujú historické fotografie. V exponovanej polohe nad uličným a dvorovým  krídlom bol doposiaľ nevzhľadný novodobý múr.  Pohľady na bočnú fasádu domu z Námestia Sv. Trojice neboli príťažlivé, štítová fasáda budila dojem provizória. Premyslenou zmenou tvaru strechy, aj vďaka uplatneniu dreveného doskového strešného štítu bude mať výraz domu charakter, ktorý bude znova korešpondovať s jeho významnými pamiatkovými hodnotami.

Obnovu objektu komplexne pripravuje a realizuje https://www.obnova.eu/.

_