Články

Rozhovor v RTVS o Obnove pamiatok v súkromnom vlastníctve

"Medený Hámor v Banskej Bystrici, liečebný dom Machnáč…

Obliekame sa do Pamätáme na pamiatky

Od dnes nosíme u nás vo firme tričká s naším ústredným…

Funkčná tripartita

Ak sa v ťažisku tímu, ktorý je sformovaný z „osvieteného“…

Exponovaný strešný štít

Koncept výmeny konštrukcie krovu a krytiny Baumgartnerovho…

Drevo na drevo

Krytina z dreveného štiepaného šindľa bola v našich končinách…

Krov podľa starej šablóny

Torzo historickej trojuholníkovej štítovej steny strechy hospodárskej…

Odvážny nápad

Renesančná trojpodlažná hospodárska budova na dolnom nádvorí…

Perspektívy Hradu Uhrovec

Zrúcanina neskorománskeho hradu v Uhrovci je našou srdcovkou.…

Námetky nesmú chýbať

Na krov Baumgantnerovho domu už pribúda strešná krytina.…