Rusovce a Kalvária v Štiavnici

V Rusovciach sme započali technologickú prestávku po prvej fáze prác. Jeden tým sa presunul na hrad Šariš kde začne s postupnou konzerváciou nárožia prípravnými prácami. Ďalšia skupina znovu začala po rôznych prípravných komisiách a postavení lešenia s obnovou fasád na dolnom kostole komplexu Kalvária v B. Štiavnici.

_