Rekonštrukcia školy na ekocentrum vstupuje do finále

Rekonštrukcia školy na ekocentrum ArTUR v Hrubom Šuri vstupuje do finále. Na objekte prebiehajú rôzne finalizačné práce. Rekonštrukciu realizuje Obnova s.r.o. v spolupráci OZ ArTUR ako súčasť projektu Zelená obnova, stavanie a bývanie, ktorý je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

_